Cynnwys Corona (Covid-19)

Mae Discover Uni yn gweithio gyda'i bartneriaid yn y DU a chyda phrifysgolion a cholegau i sicrhau bod gennych y wybodaeth a'r arweiniad sydd eu hangen arnoch. Am unrhyw wybodaeth neu gefnogaeth benodol, cysylltwch â'ch prifysgol neu goleg. Byddwn yn diweddaru'r dudalen hon os bydd y sefyllfa'n newid.

Mae'r llywodraeth wedi dileu'r cyfyngiadau domestig sy'n weddill yng Nghymru,Lloegr yr Alban a Gogledd Iwerddon.

I gael gwybodaeth am coronafeirws, fel cyngor am y rhagofalon y dylech fod yn eu cymryd, a beth i'w wneud os credwch y gallech fod â coronafeirws, darllenwch gyngor y llywodraeth ar gyfer Nghymru,Lloegr yr Alban a Gogledd Iwerddon.

Am arweiniad a gwybodaeth sy'n benodol i fyfyrwyr a lleoliadau addysgol:

Mae gan y Swyddfa Fyfyrwyr wybodaeth am y coronafeirws a Chwestiynau Cyffredin i fyfyrwyr yn Lloegr.


Mae Llywodraeth Cymru wedi rhyddhau canllawiau i leoliadau addysg yn ogystal â chanllawiau penodol i leoliadau Addysg Uwch a chymorth i fyfyrwyr.


Dylai myfyrwyr sy’n byw neu’n gweithio yn yr Alban edrych ar y wefan swyddogol Gwybodaeth i Fyfyrwyr.


Gall myfyrwyr sy’n byw yng Ngogledd Iwerddon edrych ar eu gwybodaeth am goronafeirws swyddogol.


Am ragor o wybodaeth am y coronafeirws, fel cyngor ynghylch y rhagofalon y dylech eu cymryd, a beth i’w wneud os ydych chi’n ofni bod gennych chi’r coronafeirws, darllenwch gyngor y llywodraeth ar gyfer Cymru, Lloegr, Yr Alban a Gogledd Iwerddon.

Back
to top