Gogledd Iwerddon

Mae'r adran hon yn rhoi manylion am y canlynol:

– Gwybodaeth am arholiadau ar gyfer myfyrwyr yng Ngogledd Iwerddon

– Gwybodaeth am geisiadau i fyfyrwyr sy'n gwneud cais i brifysgol yng Ngogledd Iwerddon, gan gynnwys UCAS a chlirio

– Gwneud cais am gyllid myfyrwyr yng Ngogledd Iwerddon

Os ydych yn chwilio am wybodaeth i fyfyrwyr yn un o genhedloedd eraill y DU neu'n gwneud cais i genedl arall yn y DU er mwyn mynd i’r brifysgol, ewch yma i gael mwy o wybodaeth.

Safon Uwch a TGAU

Mae CCEA, y sefydliad sy'n gyfrifol am gymwysterau yng Ngogledd Iwerddon, wedi nodi y bydd asesiadau ar gyfer Safon Uwch, Safon UG a TGAU yn 2020 yn seiliedig ar ystod o dystiolaeth – er enghraifft, cyrhaeddiad blaenorol a safbwyntiau arbenigol athrawon. Mae CCEA wedi dechrau casglu'r data hyn gan ysgolion a cholegau.

Mae Ofqual bellach wedi cyhoeddi manylion y trefniadau newydd ar gyfer asesu a dyfarnu graddau ar gyfer TGAU, Safon Uwch a Safon UG, y Cymhwyster Prosiect Estynedig (EPQ) a’r Dyfarniad Uwch Estynedig (AEA) ar gyfer cymwysterau mathemateg. Gallwch hefyd ddod o hyd i wybodaeth am gymwysterau galwedigaethol a thechnegol yn y canllawiau a gyhoeddir ganddo.

Bydd diwrnod canlyniadau Safon UG a Safon Uwch yng Ngogledd Iwerddon ar 13 Awst a bydd diwrnod canlyniadau TGAU ar 20 Awst.

Os ydych yn ymgeisydd preifat, gwnewch yn siŵr eich bod yn edrych ar ganllawiau CCEA ar gyfer ymgeiswyr preifat.

Gwiriwch wefan CCEA i gael y wybodaeth ddiweddaraf.

Cymwysterau galwedigaethol a thechnegol a chymwysterau cyffredinol eraill

Mae Ofqual wedi nodi y bydd graddau ar gyfer cymwysterau galwedigaethol a thechnegol a chymwysterau cyffredinol eraill eleni yn seiliedig ar dystiolaeth aseiniadau, modiwlau neu waith dosbarth a wnaed yn ystod y cwrs, cyn i’r cyfyngiadau symud atal myfyrwyr rhag mynychu dosbarthiadau. Mae'r graddio hwn hefyd yn berthnasol i gymwysterau yng Ngogledd Iwerddon.

Dylai graddau ar gyfer cymwysterau galwedigaethol a thechnegol a chymwysterau eraill fod wedi cael eu cyflwyno i'w corff arholi eisoes a byddant yn cael eu hasesu bellach.

Gweler y canllawiau hyn gan y llywodraeth am fanylion llawn ynghylch sut y bydd cymwysterau galwedigaethol a thechnegol a chymwysterau cyffredinol eraill yn cael eu dyfarnu eleni.

Os ydych yn gwneud cais i brifysgol yng Ngogledd Iwerddon, gwnewch yn siŵr eich bod yn edrych ar wefan eich prifysgol neu goleg yn uniongyrchol er mwyn cael y wybodaeth ddiweddaraf. Rydym hefyd yn eich annog i wirio UCAS am ddyddiadau cau ar gyfer gwneud cais i brifysgol yng Ngogledd Iwerddon ac i wirio Track UCAS.

Os ydych yn gwneud cais am gyllid myfyrwyr yng Ngogledd Iwerddon, dylech wneud hyn cyn gynted â phosibl. Er bod y dyddiad cau ar gyfer gwneud cais wedi mynd heibio, y cynharaf y byddwch yn gwneud cais, y cynharaf y byddwch yn derbyn eich cyllid myfyrwyr. Dylech wneud cais yn seiliedig ar eich dewis cyntaf ar gyfer prifysgol neu goleg. Nid oes unrhyw gosb os byddwch yn tynnu nôl neu'n newid eich cais yn hwyrach (er enghraifft, yn ystod y broses glirio).

Dylai myfyrwyr ag anabledd neu gyflyrau iechyd hirdymor gael eu hannog i wneud cais am Lwfans i Fyfyrwyr Anabl cyn gynted â phosibl. Mae'n cymryd oddeutu 14 wythnos ar hyn o bryd i brosesu ceisiadau felly mae angen iddyn nhw wneud cais nawr er mwyn sicrhau bod cefnogaeth ar gael mewn pryd ar gyfer dechrau eu cwrs.

Y ffordd gyflymaf a hawsaf i wneud cais yw trwy Cyllid Myfyrwyr Gogledd Iwerddon.

Os ydych yn gwneud cais am gyllid myfyrwyr yng Ngogledd Iwerddon, dylech wneud hyn cyn gynted â phosibl. Er bod y dyddiad cau ar gyfer gwneud cais wedi mynd heibio, y cynharaf y byddwch yn gwneud cais, y cynharaf y byddwch yn derbyn eich cyllid myfyrwyr. Dylech wneud cais yn seiliedig ar eich dewis cyntaf ar gyfer prifysgol neu goleg. Nid oes unrhyw gosb os byddwch yn tynnu nôl neu'n newid eich cais yn hwyrach (er enghraifft, yn ystod y broses glirio).

Dylai myfyrwyr ag anabledd neu gyflyrau iechyd hirdymor gael eu hannog i wneud cais am Lwfans i Fyfyrwyr Anabl cyn gynted â phosibl. Mae'n cymryd oddeutu 14 wythnos ar hyn o bryd i brosesu ceisiadau felly mae angen iddyn nhw wneud cais nawr er mwyn sicrhau bod cefnogaeth ar gael mewn pryd ar gyfer dechrau eu cwrs.

Y ffordd gyflymaf a hawsaf i wneud cais yw trwy Cyllid Myfyrwyr Gogledd Iwerddon.

Bellach gellir cyflwyno ceisiadau am gyllid myfyrwyr ar gyfer blwyddyn academaidd 2020 i 2021. Cewch hyd i fanylion a chwestiynau cyffredin yma (https://www.studentfinanceni.co.uk/covid-19/) a rhagor o wybodaeth ar wefan Cyllid Myfyrwyr Gogledd Iwerddon yma (https://www.studentfinanceni.co.uk/types-of-finance/undergraduate/full-time/northern-ireland-student/)

Back
to top