Polisi cwci a phrefiatrwydd Dargandod Prifysgol

Sut ydym yn defynddio cwcis?

Er mwyn gwneud y wefan hon hawdd i'w defnyddio, yn ddefnyddiol a ddibynadwy, rydym yn weithiau'n gosod darnau bach o wybodaeth ar eich cyfrifiadur. Gelwir y ffeiliau bychain hyn yn cwcis. Maent yn hanfodol er mwyn i'r wefan weithion yn iawn.

Nid ydym yn defnyddio cwcis i'ch adnabod chi'n bersonol, gallwch ddileu ar unrhyw adeg.

Efallai byddwn yn defnyddio cwcis ar gyfer:

cofio gosodiadau, felly nid oes rhaid ail-fynd iddyn nhw bryd bynnag y byddwch yn ymweld â thudalen newydd.

  • cofio manylion yr ydych wedi cadw ar y wefan (e.e. cyrsiau wedi'u marcio llaw) fel y gallwch gael mynediad o ble bynnag yr ymwelwch â nhw ar wefan Darganfod Prifysgol.
  • galluogi'r defnydd o ymarferoldeb cyfryngau cymdeithasol, gan roi mynediad uniongyrchol i chi i'r tudalennau Trydar, Facebook ac Instagram
  • mesur sut rydych chi'n defnyddio'r wefan fel y gallwn sicrhau ei bod yn cwrdd â'ch anghenion.

I ddysgu mwy am gwcis a sut i'w rheoli, ymweld â gwefan ICO Cwcis | ICO [agorir mewn ffenest newydd]

Mesur defnydd o'r wefan (Google Analytics)

Rydym yn defnyddio Google Analytics i gasglu gwybodaeth ynglŷn â sut mae pobl yn defnyddio'r wefan. Rydym yn gwneud hyn i sicrhau ei fod yn cwrdd â'ch anghenion ac i ddeall sut gallwn ei wneud yn well.

Mae Google Analytics yn storio gwybodaeth ynglŷn â pha dudalennau rydych yn ymweld, pa mor hir rydych chi ar y wefan, sut wnaethoch chi gyrraedd a pha ddolenni rydych chi'n eu dilyn.

Nid ydym yn casglu neu storio eich gwybodaeth bersonol (e.e. eich enw neu gyfeiriad) felly ni ellir defnyddio'r wybodaeth hon i adnabod pwy ydych chi. Nid ydym yn caniatáu Google i ddefnyddio neu rannu ein data dadansoddol.

Mae'r cwcis canlynol yn cael eu defnyddio gan wefan Darganfod Prifysgol

Cwcis hanfodol

Defnyddir cwcis hanfodol i wneud i'r wefan gweithio.

Gofynnol ar gyfer cyflwyno ffurflenni

  • csrftoken (yn dod i ben - sesiynau )

Yn storio caniatâd cwcis y defnyddiwr ar gyfer y parth presennol

  • DiscoverUniAnalyticsCookies (yn dod i ben - 1 blwyddyn)
  • DiscoverUniAnalyticsCookiesDeclined (yn dod i ben - 1 blwyddyn)

Cwcis dadansoddi

Defnyddir y rhain gyda'ch caniadtâd i fesur defnydd gwefan

Google Analytics

  • _ga (yn dod i ben - 2 flwyddyn)_
  • _gat_gtag_UA_147556197_1 (yn dod i ben- 1 blwyddyn)
  • _ga_9XTF7DN7MG (yn dod i ben- 2 flwyddyn)
  • _gid (yn dod i ben - 1 diwrnod )

Back
to top