Cwcis

Beth yw cwcis?

Er mwyn gwneud y safle hwn yn hawdd ei ddefnyddio, yn ddefnyddiol ac yn ddibynadwy, rydym weithiau yn gosod darnau bach o wybodaeth ar eich cyfrifiadur. Gelwir y ffeiliau bychan hyn yn gwcis.

Gallwn ddefnyddio cwcis i wneud y canlynol:

  • cofio gosodiadau a gwybodaeth rydych wedi'u rhoi, fel nad oes rhaid i chi eu hailnodi pryd bynnag y byddwch yn ymweld â thudalen newydd
  • mesur sut rydych yn defnyddio'r wefan fel y gallwn sicrhau ei bod yn diwallu eich anghenion

Nid ydym yn defnyddio cwcis er mwyn eich adnabod yn bersonol a gallwch eu dileu.

I ddysgu mwy am gwcis a sut i'w rheoli, ewch i wefan Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth.

Sut rydym yn defnyddio cwcis?

Mesur y defnydd o wefan (Google Analytics)

Rydym yn defnyddio Google Analytics i gasglu gwybodaeth am sut y mae pobl yn defnyddio'r wefan hon. Rydym yn gwneud hyn er mwyn sicrhau ei bod yn diwallu eich anghenion ac i ddeall sut y gallem ei gwella.

Mae Google Analytics yn storio gwybodaeth am ba dudalennau rydych yn ymweld â nhw, am ba hyd y byddwch ar y safle, pa fodd a ddefnyddiwyd gennych i’w gyrraedd, a pha ddolenni rydych yn eu dilyn. Nid ydym yn casglu na storio eich gwybodaeth bersonol (e.e. eich enw neu gyfeiriad), felly ni ellir defnyddio'r wybodaeth hon i'ch adnabod. Nid ydym yn caniatáu i Google ddefnyddio neu rannu ein data dadansoddi.

Back
to top