Sut i ddewis cwrs

Yn yr adran hon byddwn yn rhoi rhai syniadau i chi ynghylch y pethau y gallech fod eisiau eu hystyried wrth benderfynu beth i'w astudio ac ymhle. Byddwn hefyd yn eich cyfeirio at wybodaeth a all fod o gymorth.

Ni fydd yr holl bethau hyn yn bwysig i bawb. Mae'n syniad da dechrau drwy feddwl am yr hyn sydd bwysicaf i chi.

Back
to top