Sut i ddefnyddio Darganfod Prifysgol

Mae Darganfod Prifysgol yma i'ch helpu chi i chwilio a dod o hyd i'r cyrsiau iawn i chi. Mae llawer i ddewis ohonynt, felly mae'n bwysig eich bod yn gwneud eich ymchwil.

Gallwch wneud y canlynol ar Ddarganfod Prifysgol:

  1. Defnyddio ein peiriant chwilio i ddod o hyd i nifer o gyrsiau a'u cadw.
  2. Yna gallwch eu cymharu gan ddefnyddio'r offeryn cymharu cyrsiau. Mae'r offeryn yn ei gwneud yn bosibl i chi gymharu gwybodaeth am hyd at saith cwrs ar yr un pryd.

Mae'r fideos hyn yn dangos i chi sut i ddefnyddio'r cyfoeth o wybodaeth swyddogol am gyrsiau sydd ar gael ar Ddarganfod Prifysgol. Pan fyddwch chi'n barod, gallwch chwilio am gyrsiau ar ein hafan.

Sut i chwilio am gyrsiau:

Sut i ddefnyddio tudalen manylion y cwrs:

Cofiwch ystyried ystod o ffactorau wrth ddewis. Y peth pwysicaf yw dewis cwrs sydd yn gweddu i chi.

Pob lwc gyda’r chwilio!

Back
to top