Ynglŷn â Darganfod Prifysgol

Ffynhonnell swyddogol o wybodaeth am addysg uwch yw Darganfod Prifysgol.

Mae’n cael ei chynnal ac yn eiddo i gyrff cyllido a rheoleiddio addysg uwch y DU, sef:

Mae’n cynnwys ystadegau swyddogol ar gyrsiau addysg uwch a gymerwyd o arolygon a data cenedlaethol a gasglwyd gan brifysgolion a cholegau ar eu holl fyfyrwyr.

Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau ynglŷn â Darganfod Prifysgol, ebostiwch ni ar [email protected]fficeforstudents.org.uk.

Back
to top